Skip to main content

Problemer med å skrive ut?

Printer Problem

For dem som har problemer med
å skrive ut så kan Trønder Data hjelpe.

I tillegg til å kontakte Trønder Data for å fikse et printerproblem, kan du prøve følgende trinn:

1. Kontroller tilkoblingen: Sjekk om printerens strømkabel er ordentlig tilkoblet og at USB- eller nettverkskabelen er riktig koblet til både printeren og datamaskinen.

2. Start på nytt: Slå av printer og datamaskin, og vent i noen sekunder. Slå deretter på begge enhetene igjen. Dette kan bidra til å løse midlertidige problemer.

3. Kontroller blekknivået: Hvis utskriftene dine ser svake eller ufullstendige ut, kan det være lurt å sjekke blekknivået. Hvis blekkpatronene er tomme, bytt dem ut eller fyll på nytt etter behov.

4. Se etter papirstopp: Hvis det oppstår papirstopp i printeren, må du forsiktig fjerne papiret. Sjekk også papirskuffen for riktig justering av papirformatet.

5. Oppdater eller installer driverne: Besøk produsentens nettside for skriveren din og last ned de nyeste driverne. Installer dem deretter på datamaskinen og start på nytt.

6. Sjekk utskriftskøen: Noen ganger kan utskriftsjobber hope seg opp i utskriftskøen og forårsake problemer. Gå til «Kontrollpanel» (i Windows) eller «Systemvalg» (på Mac), velg «Printere» eller «Utskrift og skannere» og sjekk utskriftskøen. Slett eventuelle ventende utskriftsjobber.

7. Prøv en testutskrift: Mange skrivere har en testutskriftsfunksjon. Sjekk skriverens brukermanual for å finne ut hvordan du utfører en testutskrift. Dette kan bidra til å identifisere om problemet ligger i skriveren eller datamaskinen.

Hvis ingen av disse trinnene løser problemet, så kan du kontakte oss i Trønder Data så hjelper vi deg.
https://tronderdata.no/kontakt/