Skip to main content

Motstandsdyktighet i Praksis: Sikkerhetskopiering og Gjenoppretting hos Inderøy Slakteri

I den dynamiske verden av IT-sikkerhet, er beredskap alt. For Trønder Data, er dette ikke bare et slagord; det er en praksis bevist gjennom handling.

Vi tar dere gjennom en reise hvor Inderøy Slakteri stod overfor digitale og fysiske trusler mot deres data.

Utgangspunktet:

Ved tre separate anledninger, sto Inderøy Slakteri overfor alvorlige utfordringer som truet både deres digitale integritet og fysiske infrastruktur.

Først var det brann i butikken, og senere brann i produksjonslokalet. I tillegg ble de rammet av et datavirus, som kom fra en utdatert Windows-server ifra en tredjeparts leverandør.

Heldigvis hadde vi implementert et Remote Monitoring and Management (RMM) -system som raskt oppdaget den unormale dataaktiviteten og automatisk genererte en sak for å håndtere situasjonen.

Disse hendelsene demonstrerer ikke bare utfordringene i en stadig skiftende IT-landskap, men også viktigheten av proaktiv overvåkning og håndtering av slike trusler.

Utbrent datamaskin

Svein Tore E. Christensen

Interessant nok, under slukkingen av en brann ved Inderøy Slakteri, oppdaget en brannmann en datamaskin som utrolig nok fortsatt fungerte tross intens varme.

Han forsøkte først å slukke den med vann, men da den nektet å gi etter, måtte han slå den av manuelt.

Senere, da jeg undersøkte maskinen, fant jeg tastaturet smeltet, men mot all forventning var harddisken intakt og dataene kunne reddes.

Dette understreker ikke bare datautstyrets overraskende holdbarhet, men også betydningen av å sikre verdifull informasjon mot alle odds.

Løsningen i Aksjon:

Med umiddelbar effektivitet og full tillit til vår systems robusthet, satte vi i gang vår nøye utarbeidede responsplan.

Med et solid grunnlag av forhåndstestede backup- og gjenopprettingssystemer, kunne vi trygt håndtere situasjonen.

Takket være vår effektive backup- og gjenopprettingsløsning kunne vi raskt gjenopprette Inderøy Slakteris data etter virusangrepet.

Denne tilnærmingen viste seg også å være avgjørende da brannen truet med fysisk tap av data.

Det er verdt å merke seg at viruset også krypterte data i OneDrive, noe som understreker viktigheten av et dedikert sikkerhetskopieringssystem.

Resultater:

I alle tilfeller ble Inderøy Slakteris data fullstendig restaurert, og bedriften kunne fortsette sin virksomhet uten betydelig nedetid eller tap.

Refleksjon:

Disse hendelsene bekrefter betydningen av å ha solide backup-systemer og en klar krisehåndteringsstrategi.

For Trønder Data, er hver utfordring en mulighet til å demonstrere vår forpliktelse til sikkerhet, pålitelighet og kundeservice.

Avslutning:

Sikkerheten og kontinuiteten i din bedrifts data er vår høyeste prioritet. Ved Inderøy Slakteri, har vi ikke bare bevist vår evne til å respondere på kriser, men også vår dedikasjon til å forebygge dem. La oss beskytte din virksomhet mot det uforutsette, sammen.