Skip to main content

Hvordan måler dere kundetilfredshet og suksess i leveransen av deres tjenester?

Hvordan måler dere kundetilfredshet og suksess i leveransen av deres tjenester?

Bruker dere kundetilbakemeldinger eller andre metoder for å forbedre tjenestene kontinuerlig?

Svar:

Alle våre saker håndteres gjennom et CMS-system som, etter fullføring av hver sak, automatisk sender ut en lenke. Denne lenken gir kundene muligheten til å vurdere kvaliteten på assistansen de mottok, uavhengig av hvilken av våre medarbeidere som bistod.

Vi tar hver tilbakemelding på alvor, og for å forbedre oss kontinuerlig, investerer vi i kurs og deler erfaringer innad i teamet. Dermed lærer vi av alle tilbakemeldinger, både de positive og de mindre positive.

Q&A

Les mer

Hvilken erfaring og kvalifikasjoner har teknikerne som tilbyr support?

Hvilken erfaring og kvalifikasjoner har teknikerne som tilbyr support?

Er teknikerne sertifiserte eller spesialutdannede i de aktuelle teknologiene?

Svar:

Våre teknikere kommer fra ulike bakgrunner, og vi har derfor spesialisert oss innen forskjellige områder. På denne måten sørger vi for å dekke nesten alle felt innen IT.

Vi er alle lidenskapelig opptatt av IT og setter kvalitet og kunde tilfredshet høyt. Dessuten nyter vi virkelig arbeidet vi gjør!

Q&A

Les mer

Hvordan håndteres oppgraderinger og oppdateringer av programvare?

Hvordan håndteres oppgraderinger og oppdateringer av programvare?

Tilbyr dere assistanse med å installere oppdateringer eller oppgraderinger?

Svar:

Vi overvåker kontinuerlig våre kunders operativsystemer og programvare for oppdateringer, 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Dette kan vi garantere fordi prosessen er helt automatisert!
Oppdateringer er svært viktige, ettersom utdaterte operativsystemer eller programvare ofte er de første som blir utnyttet. Ved å sørge for at systemene er oppdaterte, unngår både vi og kundene våre mange problemer.

Q&A

Les mer

Kan jeg tilpasse avtalen etter mine spesifikke behov?

Kan jeg tilpasse avtalen etter mine spesifikke behov?

Er det fleksibilitet til å justere avtalens omfang basert på endringer i mine tekniske behov eller virksomhetens størrelse?

Svar:

Kort svar: Ja, det kan du absolutt. Ta kontakt med oss, så vil vi sammen kartlegge dine behov og deretter gi deg et tilpasset tilbud.
Du har alltid muligheten til å reforhandle kontrakten underveis, spesielt ettersom dine behov endrer seg.

Q&A

Les mer

Hvilken teknologi og verktøy bruker dere for å levere tjenestene?

Hvilken teknologi og verktøy bruker dere for å levere tjenestene?

Er tjenestene basert på den nyeste teknologien? Hvordan holder dere dere oppdaterte?

Svar:

Vi bruker SolarWinds, nærmere bestemt N-Able RMM og ServiceDesk. Disse systemene er verdensledende innen levering av verktøy til IT-bedrifter som vår, og benyttes bredt av ledende IT-selskaper globalt.
Våre systemer oppdateres månedlig, noe som holder dem utrolig effektivt på linje med det aller nyeste innen teknologi. Dette gir oss et klart konkurransefortrinn.
Vi er alle personlig lidenskapelige omkring IT og elsker å utforske nye teknologier, noe som naturlig holder oss oppdaterte. Samtidig arrangerer våre leverandører jevnlig kurs for å sikre at vi er dyktige i å bruke deres verktøy.

Q&A

Les mer

Hvordan håndterer dere sikkerhet og datasikkerhet?

Hvordan håndterer dere sikkerhet og datasikkerhet?

Hvordan sikrer dere at mine data er trygge når dere utfører fjernhjelp og annen support?

Svar:

Din sikkerhet er vår høyeste prioritet. For å sikre dine data under fjernhjelp og annen support, implementerer vi strenge rutiner som inkluderer kontinuerlig oppdatering av våre interne systemer.
Videre tilbyr vi opplæring til deg som kunde for å styrke din forståelse og håndtering av sikkerhetspraksis. Vi utfører også regelmessige sikkerhetsgjennomganger, inkludert risikoanalyser, og gjennomfører penetrasjonstester på våre egne systemer for å identifisere og adressere eventuelle sårbarheter.
Vi legger også stor vekt på å beskytte oss selv for å unngå å bli erstatningspliktige som følge av tap eller misbruk av dine data. Potensielle kostnader ved slike hendelser kan være høye, så det er av ytterste viktighet for oss å sikre våre kunder mot slike risikoer. Dette står sentralt i vår sikkerhetsstrategi.

Q&A

Les mer

Er det noen skjulte kostnader eller ekstra gebyrer?

Er det noen skjulte kostnader eller ekstra gebyrer?

Er alt inkludert i månedsprisen, eller kan det tilkomme ekstra kostnader under visse omstendigheter?

Svar:

Alt er inkludert i våre serviceavtaler, med mindre annet er spesifisert. Det mest vanlige scenarioet er at en kunde har brukt opp sine timer i timebanken, og derfor vil ytterligere tjenester bli fakturert separat.
Hvis du mottar en uventet faktura utover det faste beløpet, er det et tegn på at vi ikke har vært tydelige nok. I slike tilfeller vil vi ta ansvar og beklage, ettersom vår intensjon alltid er å være så transparente som mulig.

Q&A

Les mer

Hvilke responstider kan jeg forvente?

Hvilke responstider kan jeg forvente?

Hvor raskt vil jeg motta hjelp når jeg kontakter support?

Svar:

I utgangspunktet skal responsen være umiddelbar. Hvis det likevel tar lengre tid enn forventet, kan du, i tillegg til å ha sendt inn en sak via kundeportalen, ringe oss direkte for å akselerere prosessen. For private kunder har vi ingen SLA (Service Level Agreement), men det er en frist på én dag for teknikerne våre til å behandle sakene.
Vi er svært fleksible, så hvis du angir at din sak har høy prioritet, vil vi behandle den med samme urgens som en bedriftssak under en SLA-avtale.

Q&A

Les mer

Hvordan fungerer timebanken?

Hvordan fungerer timebanken?

Hvordan blir timer kreditert og brukt? Hva skjer hvis jeg går over de tildelte timene?

Svar:

Avtalen din inkluderer 12 timer med støtte hvert år. Det er uvanlig at kunder trenger mer tid enn dette.
Når du kontakter oss for support, trekkes kun den tiden vi faktisk bruker fra de 12 timene i timebanken din.
Skulle det være behov for mer enn de inkluderte 12 timene, vil ytterligere tid bli fakturert til en betydelig redusert timesats.

Q&A

Les mer

  • 1
  • 2