Skip to main content

Hvilke responstider kan jeg forvente?

Hvor raskt vil jeg motta hjelp når jeg kontakter support?

Svar:

I utgangspunktet skal responsen være umiddelbar. Hvis det likevel tar lengre tid enn forventet, kan du, i tillegg til å ha sendt inn en sak via kundeportalen, ringe oss direkte for å akselerere prosessen. For private kunder har vi ingen SLA (Service Level Agreement), men det er en frist på én dag for teknikerne våre til å behandle sakene.
Vi er svært fleksible, så hvis du angir at din sak har høy prioritet, vil vi behandle den med samme urgens som en bedriftssak under en SLA-avtale.