Skip to main content

Hvordan håndterer dere sikkerhet og datasikkerhet?

Hvordan sikrer dere at mine data er trygge når dere utfører fjernhjelp og annen support?

Svar:

Din sikkerhet er vår høyeste prioritet. For å sikre dine data under fjernhjelp og annen support, implementerer vi strenge rutiner som inkluderer kontinuerlig oppdatering av våre interne systemer.
Videre tilbyr vi opplæring til deg som kunde for å styrke din forståelse og håndtering av sikkerhetspraksis. Vi utfører også regelmessige sikkerhetsgjennomganger, inkludert risikoanalyser, og gjennomfører penetrasjonstester på våre egne systemer for å identifisere og adressere eventuelle sårbarheter.
Vi legger også stor vekt på å beskytte oss selv for å unngå å bli erstatningspliktige som følge av tap eller misbruk av dine data. Potensielle kostnader ved slike hendelser kan være høye, så det er av ytterste viktighet for oss å sikre våre kunder mot slike risikoer. Dette står sentralt i vår sikkerhetsstrategi.