Skip to main content

PERSONVERNERKLÆRING

Formål med innsamling av personopplysninger:

  • Fakturering:
    Opplysningene brukes til å sende fakturaer til våre kunder for de tjenestene vi leverer.
  • Kundebehandling:
    Kontaktinformasjonen brukes for å opprettholde kommunikasjon med våre kunder og sikre at vi kan gi dem den nødvendige støtten og service.
  • Tjenesteutførelse:
    Brukernavn og passord kan samles inn for å utføre spesifikke tjenester på vegne av kunden.

Behandling av opplysninger:

Opplysningene behandles forsiktig med oppdaterte systemer levert av tredjepartsleverandører, som opererer innenfor EU, inkludert:

TD-sky:

Vi ønsker å informere våre kunder om at all annen data, som ikke er relatert til fakturaopplysninger, kontaktinformasjon, brukernavn og passord, lagres på våre egne servere som befinner seg på vårt kontor. Disse serverne er beskyttet og vedlikeholdes av oss, og ingen tredjeparter har tilgang til eller innsyn i disse dataene.
Det gjelder spesielt data som kunden selv benytter som skylagringstjeneste. Vær oppmerksom på at vi ikke har tilgang til eller bruker disse dataene til noen formål, og de behandles strengt konfidensielt i samsvar med gjeldende personvernlover.