Skip to main content

Automatisering av strømforbruk

Smart hus kan bidra med å spare strøm

Når den nye nettleie trer i kraft den 1. juli, bør du ikke bruke for mange elektriske enheter samtidig. Det kan noen ganger være litt utfordrede å holde styr på, men i et smart hjem finnes det noen hjelpemidler.

Unngå å overstige belastningen på nettleia

Jeg har selv investert i Phillips Hue, som er mest kjent for sin smart belysning, de har også noen kontakter som kan både tidsinnstilles og eller slåes av og på automatisk etter gitte forhåndsinnstillinger.

Jeg har gjort det slik at hvis vaskemaskinen står på, og strømforbruket overstiger en viss verdi, mer en det den bruker i standby, så kutter strømkontaktene for varmvannstankene og andre store strømkrevende enheter.

Og når strøm forbruket går ned, slåes de på igjen og du kan vaske klær, uten å overstige nettleie grensa slik at du rykker opp til høyere takst.


Følg strøm prisen

Jeg har også tatt i bruk «Home Assistant» som er gratis og kan installeres f.eks. på en gammel PC, hvor jeg har en plugin som henter strøm prisene.

Ut i fra prisen pr. kilowatt time, kan jeg automatisk slå av elementer og eller dempe lysene. Mulighetene er endeløse

Les mer